Font size:
Button size:
Viewing time:
 Disable music autoplay:
 Use full screen for a picture:
Test with SaharaN images

This is a test
Start van de wandeling, de parkeer plaats over het spoor.
De eerste zandverstuiving, de Heetdelle
Om de begroeiing tegen te gaan is de boel recent omgeploegd.
Dode arm van de Vecht
Dode arm van de Vecht
Opstapje over het prikkeldraad
Koffie aan De Vecht
Hier aan de overkant loopt de wandeling door Arriën
De Vecht
Dode arm van de Vecht
De Sahara zandverstuiving
Dode arm van de Vecht
Rechts de parkeerplaats waar we begonnen
Vecht_Junne_1
Junne 1
Vecht_Junne_2
Junne 2
Close
Previous slide (left arrow key)
Play/Stop (space bar)
Close window and show index (up arrow key)
Next slide (right arrow key)