Test with SaharaN images
Dit is een test albumm die niet in een index gezet is.
Er staat dus nooit iets serieus in,

Laatste regel.
Video Video
Start van de wandeling, de parkeer plaats over het spoor.
De eerste zandverstuiving, de Heetdelle
Het nieuwe stadhuis van Almelo
Onze tuin
Volksdansgroep in Deventer
Dode arm van de Vecht
Dode arm van de Vecht
Opstapje over het prikkeldraad
Koffie aan De Vecht
Hier aan de overkant loopt de wandeling door Arriën
De Vecht ... Op de plek waar vroeger het textielbedrijf Palthe stond, kwam in 1972 het nieuwe Almelose stadhuis.
Architect J.J.P. Oud was één van de belangrijkste ertegenwoordigers van moderne architectuur in Nederland.
Het stadhuis is het laatste gerealiseerde ontwerp van J.J.P. Oud. De architect heeft het sober vormgegeven gebouw levendiger gemaakt door het gebruik van diverse materialen en kleuren. De drie aan elkaar verbonden ruimtes hebben ieder een eigen kleur: geel, wit en blauw.
De grote glazen gevel waarachter de ambtenaren werken moet de openheid en betrokkenheid met de stad verbeelden.
De 2 meter hoge sculpturen op het dak aan de achterzijde, stellen vogels voor die Gemeente en Provincie symboliseren.